Home >> Tag Archives: Địa điểm tổ chức Team tại Hà Nội : Khu du lịch Cọ Xanh

Tag Archives: Địa điểm tổ chức Team tại Hà Nội : Khu du lịch Cọ Xanh

Khu du lịch Hồ Núi Cốc

khu_du_lich_ho_nui_coc

Khu du lịch Hồ Núi Cốc: Ở Thái Nguyên thì đầu tiên phải nhắc tới Khu du lịch Hồ Núi Cốc là một danh lam thắng cảnh đẹp nổi tiếng của vùng đất này với truyền thuyết Nàng Công – Chàng Cốc giúp Hồ Núi Cốc có thêm nhiều sức …

Read More »