TEAMBUILDING TAM ĐẢO 2 NGÀY

Team Building Tam Đảo

TEAMBUILDING TAM ĐẢO 2 NGÀY5 (100%) 61 votes Teambuilding Tam Đảo Đây là chương trình team building được Vietnamteambuilding thiết kế nhằm cung cấp cho người tham gia các trải nghiệm về băng rừng núi Tây Thiên, về đất tổ, chinh phục hệ động thực vật VQG Tam Đảo. Và đặc biệt là chương …

Read More »

TEAMBUILDING SAPA 3 NGÀY

Team Building Sapa

TEAMBUILDING SAPA 3 NGÀY5 (100%) 58 votes Teambuilding Sapa 3 ngày Đây là chương trình team building được Vietnamteambuilding thiết kế dựa vào điều kiện khí hậu và địa hình cụ thể của Sapa để kết hợp các đặc trưng và đặc sản của Sapa, lồng ghép vào chương trình những yếu tố mang tính …

Read More »