Những địa danh của Hà Nội gắn liền với ngày Quốc Khánh

Thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước mà còn là mảnh đất lưu giữ các di tích lịch sử ghi lại những thời khắc trọng đại của dân tộc 70 năm trước. Quảng trường Cách mạng Tháng Tám  Nhà hát Lớn Hà Nội và… Continue reading Những địa danh của Hà Nội gắn liền với ngày Quốc Khánh