Hang Sơn Đoòng đóng cửa trong 4 tháng

Hang sơn Đoòng

Hang lớn nhất thế giới ở Quảng Bình sẽ ngừng đón khách từ nay đến cuối năm 2015 để phục hồi hệ sinh thái và đảm bảo an toàn mùa mưa lũ. Việc đóng cửa Sơn Đoòng trong khoảng thời gian 4 tháng nhằm phục hồi hệ sinh thái hang động, đảm bảo các loài… Continue reading Hang Sơn Đoòng đóng cửa trong 4 tháng