Làng Vườn Bách Thuận – Thái Bình – địa điểm tổ chức teambuilding

Làng Vườn Bách Thuận – Thái Bình – địa điểm tổ chức team building tại Hà Nội: Làng Bách Thuận nằm cách Thành phố Thái Bình 10 km theo hướng Cầu Tân Đệ đi Nam Định thuộc huyện Vũ Thư. Đây là một làng vườn trù phú, rìa làng là bãi phù sa nơi trồng… Continue reading Làng Vườn Bách Thuận – Thái Bình – địa điểm tổ chức teambuilding